© Professional 4 Improvement, 2003 - 2015

INHOUD

Alle gegevens op deze website worden uitsluitend verstrekt als achtergrondinformatie over P4i en haar activiteiten. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website uiterste zorg is besteed, garandeert P4i niet, dat de informatie steeds volledig, correct en actueel is.


EXTERNE INFORMATIE

Hyperlinks naar andere websites zijn eveneens bedoeld als achtergrondinformatie of voor het gemak van de gebruiker. P4i draagt geen verplichtingen of verantwoordelijkheden voor deze verbonden websites.


AANSPRAKELIJKHEID

P4i is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker en/of derden lijden als gevolg van het gebruik of interpretatie van deze website of van de verbonden websites.


EIGENDOM

De website is eigendom van P4i. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, logo's en beelden, behoren toe aan P4i. U mag de inhoud van deze website slechts gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Ieder ander gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P4i is verboden. In geval van geconstateerde onjuistheden, onvolkomenheden of onrechtmatigheden verzoekt P4i u deze per E-mail door te geven.